Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.

Przy podziale nieruchomości należy wykonać następujące działania:

  • Opracowanie projektu podziału
  • Stworzenie  mapy podziału i dokonanie jej rejestracji w PODGIK
  • Otrzymanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału
  • Notarialne przeniesienie własności
Rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu punktów załamania granic i przebiegu linii granicznych.
Rozgraniczenia nieruchomości wykonywanie są wówczas, gdy granice nieruchomości stały się sporne

  • Rozgraniczenie prowadzi wójt gminy lub burmistrz na wniosek zgłaszającego
  • Rozgraniczenie moze zakończyć się aktem ugody lub sporem
  • W przypadku sporu sprawę przekazuje się do rozpatrzenia przez sąd
Firma Parcela zapewnia kompleksowe wsparcie w procesie podziału i rozgraniczeń nieruchomości.

30

Lat Doświadczenia

99 %

Zadowolonych Klientów

990503

Wykonanych pomiarów

Biuro Geodezji i Kartografii Parecla
inż. Janusz Kasprzak
NIP: 826-101-87-53
Adres:
ul. Jana Pawła II 22
08-400 Garwolin
mail: parcela@op.pl
tel: 502 295 550